Saturday, October 6, 2012

laging meron pa


* a random artwork  from my good college buddy, Prima (UPLB, 2004);
 found it in my drawer a while ago.


 masaya,
malungkot, galit, 
bigo, lito o tuliro?
 dahil kung kailan akala 
mo naramdaman mo na lahat ng 
emosyong pwedeng ikulong ng mga salita, 
hindi pa pala. dahil kung kailan akala mo naituro na ng unibersong tanggapin ang mga bagay na di mo maipaliwanag, hindi pa
pala. dahil kung kailan akala mo wala ng lugar sa
 puso para tanggapin ang mga aral, meron pa pala. 
‘pagkat ang puso, kapag dalisay,
 muli’t muli’y magpapa-alala
 na kapag akala mo 
wala na,
 mali,
 dahil
 laging
 meron 
pa.

No comments:

Post a Comment